Typ wymaganej próbki / ilość: świeży kał przechowywany w sterylnym pojemniku;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia w odpowiednim pojemniku;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: czas oczekiwania na wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 6 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.