Vrsta uzorka / potrebna količina: svježa stolica u sterilnom spremniku

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem spremniku.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili do šest dana u slučaju spororastućih bakterija.