Vrsta vzorca/potrebna količina: sveže blato, shranjeno v sterilnem vsebniku;

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem vsebniku;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 6 dni v primeru počasi rastočih bakterij.