Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml. WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający. Nie istnieją ścisłe wytyczne dotyczące monitorowania terapeutycznego lewetyracetamu w weterynarii. Stężenie leku osiąga maksymalny poziom w krwi w krótkim czasie a jego okres półtrwania wynosi ok. 4 godziny u psów i 3 godziny u kotów. Lek podawany jest zazwyczaj co 8 godzin. Pobranie kontrolujące stężenie w krwi wykonywane jest w odstępie 6-8 godzin o podania.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładami chłodzącymi;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: każdy poniedziałek;
Czas oczekiwania: do 7 dni roboczych