Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma. POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel. Ni natančnih smernic za terapevtsko spremljanje levetiracetama v veterinarski medicini. Zdravilo v kratkem času doseže najvišjo vrednost v krvi, njegova razpolovna doba pa je približno 4 ure pri psih in 3 ure pri mačkah. Zdravilo se običajno daje vsakih 8 ur. Odvzem vzorcev za preverjanje koncentracije v krvi se opravi 6-8 ur po dajanju zdravila.

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak ponedeljek;
Čas čakanja na rezultate: v 7 delovnih dneh