Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela. Ne postoje precizne smjernice za praćenje terapijskih učinaka levetiracetama u veterini. Lijek u kratkom vremenu postiže vršnu koncentraciju u krvi, a njegovo vrijeme poluraspada iznosi otprilike četiri sata u pasa i tri sata u mačaka. Lijek se obično daje svakih osam sati. Uzimanje uzorka za kontrolu koncentracije u krvi obavlja se od šest do osam sati nakon primjene.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja te izbjegavati izravan dodir s rashladnim ulošcima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: ponedjeljkom
Vrijeme čekanja: do sedam radnih dana