Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml
WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający, ponieważ może to spowodować fałszywe zmniejszenie.
Ocenę fenobarbitalemii należy przeprowadzić po 2- 3 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aby umożliwić osiągnięcia względnie stałego stężenia w osoczu. Maksymalny poziom w krwi występuje po ok. 4-6 godzinach po podaniu doustnym. Podanie doustne Fenobarbitalu następuje zazwyczaj co 12 godzin. Pierwszą kontrolę fenobarbitalemii należy przeprowadzić na dwóch próbkach – po 4-6 godzinach (maksymalny poziom w krwi) oraz po 12 godzinach od podania leku. Przykładowo, można wykonać pierwszą próbkę rano, zaraz przed podaniem pierwszej tabletki, a kolejną 5 godzin później. Umożliwia to oszacowanie w wiarygodny sposób farmakokinetyki, aby określić ten procent pacjentów (ok. 10%), u których podanie fenobarbitalu co 12 godzin nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania dobowego. Następnie wystarczy dozować lek z jednym pobraniem wykonywanym w odstępie 8-12 godzin od podania ustnego.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.