Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma
POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel, da ne bi prišlo do izkrivljenega zmanjšanja.
Oceno fenobarbitalemije je treba opraviti 2 do 3 tedne po začetku zdravljenja, da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Najvišja raven v krvi nastopi približno 4-6 ur po peroralnem vnosu. Običajno se fenobarbital peroralno daje vsakih 12 ur. Začetno preverjanje fenobarbitalemije je treba potrditi z dvema vzorcema krvi po 4-6 urah (najvišja raven v krvi) in po 12 urah od uvedbe zdravila. Prvi vzorec lahko na primer odvzamete zjutraj neposredno pred dajanjem tablete, drugi vzorec pa 5 ur pozneje. Na ta način je mogoče z dobrim približkom oceniti farmakokinetiko, da bi izpostavili odstotek bolnikov (približno 10 %), pri katerih dajanje fenobarbitala na vsakih 12 ur ne zadošča za pokritje celotnega dneva. Kasneje zadostuje, da zdravilo odmerite z enim samim vzorcem, odvzetim 8-12 ur po peroralnem vnosu.

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.