Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma
VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela jer to može dovesti do lažnog smanjenja vrijednosti.
Procjenu koncentracije fenobarbitala potrebno je obaviti dva do tri tjedna nakon početka terapije kako bi se postigla relativno stalna koncentracija u plazmi. Vršna koncentracija u krvi prisutna je od četiri sata do šest sati nakon oralne primjene. Oralna primjena fenobarbitala obično se obavlja svakih 12 sati. Prvu kontrolu koncentracije fenobarbitala potrebno je obaviti uzimanjem dvaju uzoraka, i to od četiri do šest sati (vršna koncentracija u krvi) i 12 sati nakon primjene lijeka. Primjerice, uzimanje prvog uzorka može se obaviti ujutro neposredno prije uzimanja tablete, a uzimanje drugog uzorka pet sati poslije. To omogućava prilično pouzdanu farmakokinetičku procjenu kako bi se utvrdio postotak pacijenata (otprilike 10 %) za koje primjena fenobarbitala svakih 12 sati nije dovoljna da obuhvati cijeli dan. Nakon toga dovoljno je dozirati lijek uz jedno uzimanje uzorka od osam do 12 sati nakon oralne primjene.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.