Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml.
WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający, ponieważ może to spowodować fałszywe zmniejszenie.
Ocenę stężenia digoksyny należy wykonać po 10 dniach od rozpoczęcia leczenia, aby umożliwić uzyskanie względnie stałego stężenia w osoczu. Jeżeli jednak podejrzewa się działanie toksyczne, zaleca się jej sprawdzenie nawet już po 3-5 dniach. Maksymalny poziom w krwi występuje 2 – 5 godzin po podaniu. Poziom należy zbadać 8 godzin po podaniu leku, aby ocenić występowanie stężeń odpowiednich do celów leczenia lub po 2-5 godzinach, aby ocenić ewentualną toksyczność.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.