Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma.
POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel, da ne bi prišlo do izkrivljenega zmanjšanja.
Koncentracijo digoksina je treba oceniti 10 dni po začetku zdravljenja, da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Če obstaja sum na toksične učinke, je vsekakor priporočljivo, da se odmerek določi šele po 3-5 dneh. Najvišja raven v krvi nastopi 2 do 5 ur po dajanju. Ravni je treba oceniti 8 ur po dajanju zdravila, da se oceni prisotnost ustreznih koncentracij za terapevtske namene, ali po 2 do 5 urah, da se oceni morebitna toksičnost.

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.