Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma
VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela jer to može dovesti do lažnog smanjenja vrijednosti.
Procjenu koncentracije digoksina potrebno je obaviti deset dana nakon početka terapije kako bi se postigla relativno stalna koncentracija u plazmi. Međutim, ako se sumnja na toksične učinke, preporučljivo je primijeniti dozu čak i nakon samo tri do pet dana. Vršna koncentracija u krvi prisutna je od dva sata do pet sati nakon primjene. Razinu je potrebno procijeniti osam sati nakon primjene lijeka kako bi se utvrdilo je li prisutna odgovarajuća koncentracija za potrebe terapije ili nakon dva do pet sati kako bi se utvrdilo je li eventualno došlo do toksičnih učinaka.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.