Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA. Ocenę stężenia cyklosporyny należy wykonać po ok. 3 tygodniach (jeśli jest stosowana w monoterapii) lub po ok. miesiącu (jeśli jest stosowana w połączeniu z innymi lekami), aby umożliwić osiągnięcie względnie stałego stężenia w osoczu. Poziom należy zmierzyć 12 godzin po podaniu leku, aby ocenić występowanie stężeń odpowiednich do celów leczenia.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładami chłodzącymi;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.