Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA. Koncentracijo ciklosporina je treba oceniti po približno 3 tednih (če se uporablja kot monoterapija) ali približno 1 mesecu (če se uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili), da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Ravni je treba oceniti 12 ur po dajanju zdravila, da se oceni prisotnost ustreznih koncentracij za terapevtske namene.

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.