Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA Procjenu koncentracije ciklosporina potrebno je obaviti nakon otprilike tri tjedna (ako se upotrebljava pojedinačno) ili oko mjesec dana (ako se upotrebljava u kombinaciji s drugim lijekovima) kako bi se omogućilo postizanje relativno stalne koncentracije u plazmi. Razinu je potrebno procijeniti 12 sati nakon primjene lijeka kako bi se utvrdilo je li prisutna odgovarajuća koncentracija za potrebe terapije.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja te izbjegavati izravan dodir s rashladnim ulošcima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.