Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml. Odradzamy korzystanie z próbówek z żelem rozdzielającym. Kategoryczni unikać próbek hemolitycznych. Osiągnięcie stałej równowagi stężenia bromku potasu w osoczu może zająć od 3 do 6 miesięcy. W przypadku rozpoczęcia leczenia dawką podtrzymującą (40 mg/kg), zazwyczaj zaleca się wykonanie pierwszego pomiaru po 3 miesiącach. Jeśli jest to początek leczenia dawką nasycającą (600 mg/kg), pierwszy pomiar należy wykonać po tygodniu (aby ocenić wyniki nasycenia) oraz po miesiącu (aby ocenić poziom uzyskany po przejściu na dawkę podtrzymującą). Poziom w osoczu można ocenić w dowolnym momencie dnia, niezależnie od godziny podania bromku, z uwagi na długi okres półtrwania leku w osoczu.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.