Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma Preporučujemo vam da ne upotrebljavate epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela. Uvijek izbjegavajte uporabu hemoliziranih uzoraka. Za postizanje stalne ravnoteže koncentracije kalijevog bromida u plazmi može biti potrebno od tri mjeseca do šest mjeseci. U slučaju započinjanja terapije s dozom održavanja (40 mg/kg) obično se preporučuje obavljanje prvog mjerenja nakon tri mjeseca. U slučaju započinjanja terapije s udarnom dozom (600 mg/kg) prvo mjerenje potrebno je obaviti nakon tjedan dana (za procjenu udarnih rezultata) i nakon mjesec dana (za procjenu razine postignute nakon prelaska na dozu održavanja). Koncentracija u plazmi može se izmjeriti u bilo koje doba dana bez obzira na vrijeme primjene bromida zbog dugog vremena poluraspada lijeka u plazmi.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.