Typ wymaganej próbki / ilość: 20 ml moczu zakwaszonego w 2 zakwaszonych probówkach z kwasem borowym. Probówki należy zamówić w laboratorium

Sposób przechowywania / wysyłki: Mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 25 dni roboczych