Vrsta uzorka / potrebna količina: 20 ml zakiseljenog urina u dvije epruvete koje sadržavaju bornu kiselinu (zatražite ih od laboratorija)

Način čuvanja/otpreme: Urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 25 radnih dana.