Vrsta vzorca/potrebna količina: 20 ml nakisanega urina v dveh nakisanih epruvetah, ki vsebujeta borovo kislino; epruvete naročite v našem laboratoriju

Načini shranjevanja/pošiljanja: Urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 25 delovnih dneh