BADANIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ WRAZ Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM SZPIKU KOSTNEGO

Typ wymaganej próbki / ilość: krew szpikowa w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu) + 3-4 niewybarwione szkiełka do oceny cytologicznej: w celu prawidłowej interpretacji wyników cytometrii przepływowej konieczne jest wykonanie immunofenotypu w powiązaniu z badaniem cytologicznym szpiku kostnego.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.