PREISKAVO JE TREBA OBVEZNO OPRAVITI SKUPAJ S CITOLOŠKO PREISKAVO KOSTNEGA MOZGA

Vrsta vzorca/potrebna količina: kri kostnega mozga v k3-EDTA (upoštevati je treba razmerje z antikoagulantom) + 3-4 neobarvana stekelca za citološko oceno: za pravilno razlago cito-fluorimetričnih rezultatov je treba imunofenotip združiti s citološko oceno kostnega mozga.

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.