ANALIZA OBAVEZNO MORA BITI OBAVLJENA UZ CITOLOŠKU ANALIZU KOŠTANE SRŽI.

Vrsta uzorka / potrebna količina: krv iz koštane srži s k3 EDTA (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom) + tri ili četiri neobojana stakalca za citološku pretragu. Za ispravnu interpretaciju citofluorimetrijskih rezultata imunofenotip mora biti popraćen citološkom pretragom koštane srži.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.