Typ wymaganej próbki / ilość: w celu przeprowadzenia badań genetycznych w zakresie chorób dziedzicznych (np. mutacja genu MDR1 lub wielotorbielowa niewydolność nerek u kotów) należy wysłać pełną krew w probówce z dowolnym antykoagulantem. W przypadku genetyki onkologicznej, jeśli oprócz badań cyto/histopatologicznych zdecydują się Państwo na wykonanie testów, zaleca się skorzystanie z sugestii Patologa referencyjnego w celu wybrania najodpowiedniejszej matrycy. Jeżeli badania wykonywane są bez wsparcia badania cytopatologicznego i histologicznego, należy pamiętać o przesłaniu rozmazów o dobrej komórkowości, tkanek zatopionych w parafinie lub roztworze fizjologicznym, ale nigdy w formalinie. W przypadku mutacji BRAF zaleca się przesłanie co najmniej 10 ml moczu pobranego w wyniku spontanicznego oddania moczu.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbki – jeśli nie są wysyłane w ten sam dzień – mogą być przechowywane w temperaturze 4°C przez kilka dni (w przypadku świeżych matryc, w tym krwi i tkanek w roztworze fizjologicznym) lub w temperaturze otoczenia (tkanki zatopione i szkiełka). Transport może odbywać się w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: uzależniony jest od wykorzystywanej techniki. W przypadku chorób dziedzicznych zasadniczo nie przekracza 7 dni roboczych (z pewnymi wyjątkami). W przypadku genetyki onkologicznej, z uwagi na złożoność techniki przeprowadzania i interpretacji niektórych badań (zwłaszcza PARR), czas oczekiwania wynosi ok. 15 dni roboczych.