Vrsta vzorca/potrebna količina: za genetske preiskave dednih bolezni (npr. mutacija gena MDR1 ali policistična nefropatija pri mačkah) pošljite polno kri v epruvetah s katerim koli antikoagulantom. Če se pri genetiki raka poleg citoloških/histopatoloških preiskav odločite za dodatne analize, je priporočljivo upoštevati predloge referenčnega patologa za izbiro najprimernejše matrice. V primeru, da je treba analize opraviti brez citopatološke in histološke preiskave, poskrbite, da bodo imeli poslani razmazi dobro celularnost, tkiva pa morajo biti vgrajena v parafin ali fiziološko raztopino, nikoli pa v formalin. Pri mutaciji BRAF je priporočljivo poslati vsaj 10 ml urina, zbranega s spontanim uriniranjem.

Shranjevanje/pošiljanje: če vzorcev ne boste poslali na dan odvzema, jih lahko nekaj dni hranite pri temperaturi 4 °C (v primeru svežih matric, kot sta kri in tkivo v fiziološki raztopini) ali pri sobni temperaturi (vključno s tkivom in preparati na stekelcih). Pošiljanje biološkega materiala lahko poteka pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: časi priprave izvidov se razlikujejo glede na uporabljeno tehniko. Pri dednih boleznih običajno niso daljši od 7 delovnih dni (z nekaterimi izjemami). Pri genetiki raka je zaradi tehnične in interpretativne zahtevnosti nekaterih testov (zlasti PARR) čas priprave izvidov približno 15 delovnih dni.