Vrsta uzorka / potrebna količina: za potrebe povezane s genetikom nasljednih bolesti (npr. mutacija gena MDR1 ili policistična nefropatija u mačaka) pošaljite punu krv u epruveti s bilo kojim antikoagulansom. Što se tiče onkološke genetike, ako se uz cito-histopatološku analizu odlučite na testove, preporučljivo je pridržavati se uputa referentnog patologa kako biste odabrali najprikladniju matricu. U slučaju provođenja testova bez obavljanja citopatološke i histološke analize, svakako pošaljite razmaze dobre celularnosti. Tkiva moraju biti u parafinu ili fiziološkoj otopini, ali nikako u formalinu. U slučaju mutacije gena BRAF preporučuje se slanje najmanje 10 ml urina prikupljenog spontanim mokrenjem.

Način čuvanja/otpreme: ako se uzorci ne otpreme isti dan, mogu se nekoliko dana čuvati pri 4 °C (u slučaju svježih matrica kao što su krv i tkiva u fiziološkoj otopini) ili pri sobnoj temperaturi (tkiva i stakalca). Otpremanje se može obaviti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rabljenoj tehnici. Za nasljedne bolesti vrijeme čekanja u pravilu ne prelazi sedam radnih dana (osim u nekim iznimnim slučajevima). Što se tiče onkološke genetike, s obzirom na tehničku složenost i složenost tumačenja nekih testova (osobito testa PARR), vrijeme potrebno za izradu nalaza otprilike je 15 radnih dana.