Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 1 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: próbka zostanie opisana w terminie 15 dni od przyjęcia.