Vrsta uzorka / potrebna količina: serum, litij-heparinska plazma, K3 EDTA plazma (barem 1 ml)

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi za uzorak bit će izrađeni u roku od 15 dana od dana prihvata.