Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 1 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid vzorca bo pripravljen v 15 dneh po sprejemu biološkega materiala.