Projekt „Brazil Nut Concessions in Madre de Dios” typu REDD+, (Reducing emissions from deforestation and forest degradation).

Są to projekty, które obejmują strefy leśne, mające na celu redukcję emisji spowodowanych przez wycinanie lasów i ich niszczenie, jak również ukierunkowane na ochronę i zrównoważone gospodarowanie.

Projekt Brazil Nut Concessions rozpoczął się w 2010 roku i zapobiega wylesianiu oraz chroni bioróżnorodność 200 000 hektarów peruwiańskiego lasu amazońskiego. Projekt ukierunkowuje lokalną gospodarkę na zbieranie cennych orzechów brazylijskich, które można znaleźć tylko w tym lesie deszczowym.

Dzięki tej inicjatywie sfinansowano nową stację obróbki orzechów brazylijskich, zwiększając wartość lokalnych zbiorów.

Działalność związana ze zbiorem orzechów nie ogranicza się już do utrzymania lokalnych społeczności, ale stała się ważnym źródłem dochodu przy pełnym poszanowaniu lasu.

Integralną częścią projektu była kampania uwrażliwiająca miejscową ludność na korzyści płynące z ochrony lasu deszczowego za pośrednictwem seminariów w każdym mieście tego regionu.