Projekt “Brazil Nut Concessions in Madre de Dios” je vrste REDD+, (zmanjševanje emisij zaradi krčenja in propadanja gozdov).

Tovrstni projekti se izvajajo na gozdnih območjih in so namenjeni zmanjšanju izpustov kot posledice krčenja in propadanja gozdov ter njihovemu ohranjanju in trajnostnemu upravljanju.

Projekt dodeljevanja koncesij za nabiranje brazilskih oreščkov Brazil Nut Concessions, ki se je začel izvajati leta 2010, preprečuje krčenje gozdov in varuje biotsko raznovrstnost na 200.000 hektarjih perujskega Amazonskega pragozda. Projekt usmerja lokalno gospodarstvo v nabiranje žlahtnih brazilskih oreščkov, ki rastejo samo v tem deževnem gozdu.

V okviru te pobude so bila zagotovljena finančna sredstva za nov obrat za predelavo brazilskih oreščkov, s čimer se je povečala vrednost lokalnega pridelka.

Dejavnost nabiranja oreščkov tako ni več omejena zgolj na preživetje lokalnih skupnosti, temveč je postala učinkovit vir dohodka ob popolnem spoštovanju gozda.

Sestavni del projekta je bila kampanja za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o koristih ohranjanja deževnega gozda, ki je potekala v vseh krajih regije.