Vrsta uzorka / potrebna količina: ekscizijske ili incizijske biopsije patološkog materijala koji se podvrgava histološkoj analizi potrebno je fiksirati „10 %-tnom puferiranom otopinom formalina za histologiju“ (40 %-tna otopina formaldehida s fosfatnim puferom radi održavanja pH vrijednosti između 7 i 7,2). O uporabi drugih fiksativa potrebno je dogovoriti se s laboratorijem.
Uzorci se moraju pohraniti u nelomljive i hermetičke spremnike sa širokim grlom koji su prikladni za obujam fiksativa koji je barem pet puta veći od obujma materijala koji se analizira. Spremnici s formalinom mogu se naručiti izravno od laboratorija.

Način čuvanja/otpreme: brzina fiksacije, a time i mogućnost da se što prije započne s pripremom materijala ovise o veličini i debljini uzorka i o količini rabljenog fiksativa.

Na spremniku moraju biti navedeni kratki podaci o uzorku (vlasnik životinje, vrsta, podrijetlo materijala). Popratne listove s kliničkim podacima / anamnezom potrebno je staviti u omotnice i odvojiti od spremnika s uzorcima i tekućinom za fiksiranje.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od devet radnih dana od dana prihvata ako uzorci koji stignu u laboratorij budu ispravno fiksirani.