Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji ACTH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie jest wykorzystywane w następujących celach:
a) diagnostyka zespołu Cushinga (jatrogennego i samoistnego);
b) monitorowanie leczenia trilostanem lub mitotanem;
c) diagnostyka choroby Addisona
PRZEBIEG BADANIA:
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie lub domięśniowo 5 µg/kg tetrakozaktydu (Synacthen);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 60’ -90’ od podania leku.

U KOTÓW
PRZEBIEG BADANIA:
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 125 µg tetrakozaktydu (ACTH syntetyczny) w przypadku kotów o wadze ciała < 5 kg i 250 µg w przypadku kotów o wadze ciała > 5 Kg;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 60’ od podania leku.
4) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 90’ od podania leku.