Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za oba uzorka (prije i poslije stimulacije ACTH-om). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TEST STIMULACIJE ACTH-OM U PASA
Test se upotrebljava za:
a) dijagnosticiranje Cushingova sindroma (jatrogenog i spontanog)
b) praćenje terapije trilostanom ili mitotanom
c) dijagnosticiranje Addisonove bolesti.
PROVOĐENJE TESTA:
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 5 µg/kg tetrakozaktida (Synacthena) intravenozno (IV) ili intramišićno (IM).
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon stimulacije 60 – 90 minuta nakon primjene lijeka.

TEST STIMULACIJE ACTH-OM U MAČAKA
PROVOĐENJE TESTA:
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 125 µg tetrakozaktida (Sintetski ACTH) intravenozno za mačke čija tjelesna težina iznosi manje od 5 kg i 250 µg za mačke čija tjelesna težina iznosi više od 5 kg.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon stimulacije 60 minuta nakon primjene lijeka.
4) Uzmite treći uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon stimulacije 90 minuta nakon primjene lijeka.