Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla wszystkich trzech próbek (przed i po hamowaniu deksametazonem): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie wykorzystywane jest w celu diagnostyki zespołu Cushinga i może służyć rozróżnieniu zespołu Cushinga przysadkowego od nadnerczowego
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,01 mg/kg masy ciała deksametazonu (z uwagi na niską dawkę należy rozcieńczyć deksametazon roztworem fizjologicznym);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 4 godziny po podaniu leku;
3) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 8 godzin po podaniu leku.
Ważne: zaleca się rozpocząć badanie między godziną 08:00 a 10:00 rano.

U KOTÓW
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 4 godziny po podaniu leku;
3) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 8 godzin po podaniu leku.
WAŻNA INFORMACJA: kotom należy podać dawkę deksametazonu w ilości 0,1 mg/kg masy ciała.