Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za sva tri uzorka (prije i poslije supresije deksametazonom). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TEST SUPRESIJE DEKSAMETAZONOM U NISKIM DOZAMA U PASA
Test se upotrebljava za dijagnosticiranje Cushingova sindroma i može biti koristan za potrebe razlikovanja Cushingova sindroma hipofize od Cushingova sindroma nadbubrežne žlijezde.
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 0,01 mg deksametazona intravenozno po kilogramu tjelesne težine (imajući u vidu nisku dozu, preporučljivo je razrijediti deksametazon fiziološkom otopinom).
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije četiri sata nakon inokulacije lijeka.
4) Uzmite treći uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije osam sati nakon inokulacije lijeka.
Važna napomena: preporučuje se da se s testom počne između 08:00 i 10:00 sati.

TEST SUPRESIJE DEKSAMETAZONOM U NISKIM DOZAMA U MAČAKA
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 0,1 mg deksametazona intravenozno po kilogramu tjelesne težine.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije četiri sata nakon inokulacije lijeka.
4) Uzmite treći uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije osam sati nakon inokulacije lijeka.
Napomena: u mačaka doza deksametazona mora iznositi 0,1 mg po kilogramu tjelesne težine.