Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna pobrana do odpowiedniej butelki do posiewu krwi OXOID dostarczonej przez laboratorium. Zaleca się pobranie przynajmniej dwóch próbek wysyłanych w dwóch osobnych butelkach

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: 8-12 dni.