Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv u odgovarajućoj
boci za hemokulturu OXOID koju vam isporuči laboratorij. Preporučuje se uzimanje barem dvaju uzoraka koji se otpremaju u dvjema odvojenim bocama.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: od osam do 12 dana