Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji GnRH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 20 dni roboczych.

Test stymulacji GnRH
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć estradiol podstawowy;
2) Podać GnRH w dawce 0,12 µg/kg dożylnie
3) Pobrać drugą próbkę w odstępie 120’ od podania leku.