Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za oba uzorka (prije i poslije stimulacije GnRH-om). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 20 radnih dana.

Test stimulacije GnRH-om
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog estradiola.
2) Primijenite GnRH u dozi od 0,12 μg/kg intravenozno.
3) Uzmite drugi uzorak 120 minuta nakon primjene lijeka.