Typ wymaganej próbki / ilość: matryce, które mają zostać poddane analizie, różnią się w zależności od tego, jakie badanie ma zostać przeprowadzone, należy jednak zachować pewne środki ostrożności, aby uniknąć uniemożliwienia przeprowadzenia badania. Przykładowo, nie należy wysyłać surowicy lub osocza, lecz należy zawsze wysłać pełną krew i szpik w probówkach z dowolnym antykoagulantem, stosować sterylne wymazówki bez podłoża transportowego, pamiętać o wysyłaniu rozmazów na szkiełkach (takich, jakie były początkowo używane do badania cytologicznego) o dobrej komórkowości, biopsje przesyłać zatopione w parafinie lub roztworze fizjologicznym, ale nigdy w formalinie, kał wysyłać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do pobierania próbek tego rodzaju;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbki – jeśli nie są wysyłane w ten sam dzień – mogą być przechowywane w temperaturze 4 °C przez kilka dni (w przypadku świeżych matryc, w tym krwi i tkanek w roztworze fizjologicznym) lub w temperaturze otoczenia (tkanki zatopione i szkiełka). Transport może odbywać się w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: czas publikacji wyników i opisu różni się w zależności od wykorzystywanej techniki, jednak – co do zasady – nie przekracza 5 dni roboczych.