Vrsta uzorka / potrebna količina: matrice koje je potrebno analizirati razlikuju se ovisno o testu koji se obavlja. Ipak, potrebno je primijeniti određene neke mjere opreza kako bi se osiguralo da test bude moguće provesti. Primjerice, nemojte slati serum ili plazmu, već uvijek šaljite punu krv i uzorak iz koštane srži, i to u epruvetama s bilo kojim antikoagulansom, upotrebljavajte sterilne štapiće za bris bez transportnog medija, razmaze šaljite na stakalcima (kao i one koji su se na početku upotrebljavali za citološku analizu) te se uvjerite da imaju dobru celularnost, uzorke za biopsiju šaljite u parafinu ili fiziološkoj otopini, ali nikako u formalinu, a stolicu šaljite u odgovarajućim spremnicima namijenjenim za njihovo uzorkovanje.

Način čuvanja/otpreme: ako se uzorci ne otpreme isti dan, mogu se nekoliko dana čuvati pri 4 °C (u slučaju svježih matrica kao što su krv i tkiva u fiziološkoj otopini) ili pri sobnoj temperaturi (tkiva i stakalca). Otpremanje se može obaviti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rabljenoj tehnici, no obično ne prelazi pet radnih dana.