Typ wymaganej próbki / ilość: 1 ml osocza z 3,2% cytrynianu sodu (bezwzględnie należy zachować stosunek 1:9 z cytrynianem sodu, odwirować próbkę przy 3500 – 4000 obr./min przez 15 minut i jak najszybciej oddzielić osocze); istnieje możliwość zlecenia dozowania pojedynczych czynników krzepnięcia z panelu krzepnięcia

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy wysłać jak najszybciej w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 30 dni roboczych od przyjęcia próbki.