Vrsta vzorca/potrebna količina: 1 ml plazme iz 3,2-odstotnega natrijevega citrata (nujno je treba upoštevati razmerje 1:9 z natrijevim citratom, vzorec centrifugirati pri 3500-4000 vrtljajih na minuto 15′ in čim hitreje separirati plazmo); lahko se zahteva določitev posameznih koagulacijskih faktorjev iz koagulacijskega panela

Shranjevanje/pošiljanje: plazmo je treba poslati čim hitreje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 30 delovnih dneh od sprejema biološkega materiala.