Typ wymaganej próbki / ilość: zaleca się przygotowanie kilku szkiełek z jednego pobrania szpiku, aby zwiększyć liczbę analizowanych cząsteczek. Należy przesłać również probówkę z krwią obwodową w K3 EDTA oraz wymazu obwodowego pobranego w tym samym dniu co pobranie szpiku (lub morfologii krwi wykonanej w tym samym dniu co pobranie szpiku);

Sposób przechowywania / wysyłki: Szkiełka, dokładnie osuszone, należy przesłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie, natomiast probówki z K3 EDTA należy transportować w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym.
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE, CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 8 dni roboczych, chyba że określono inaczej