Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: preiskave izvajamo ob sredah za vse vzorce, sprejete do dneva pred dnevom izvedbe; izvidi bodo pripravljeni na dan preiskave;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo vsako sredo