Vrsta uzorka / potrebna količina: serum, litij-heparinska plazma, K3 EDTA plazma (barem 0,5 ml)

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: test se provodi srijedom za sve uzorke koji su prihvaćeni do dana koji prethodi danu provođenja testa. Nalazi će biti izrađeni na dan provođenja testa.
Vrijeme čekanja: nalazi će se izrađivati svake srijede.