(glej tudi poglavje Analiza urina)

V laboratoriju MyLav za separacijo beljakovin v urinu uporabljamo metodo elektroforeze na agaroznem gelu.
Ta tehnologija zagotavlja najboljšo analitično učinkovitost pri razlikovanju izločenih beljakovin v urinu.

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 10 dneh od sprejema biološkega materiala.