(pogledajte i odjeljak „Analiza urina“)

Laboratorij MyLav upotrebljava metodu agarozne gel elektroforeze za odvajanje mokraćnih proteina. Ova tehnologija jamči najbolju učinkovitost analize za odvajanje proteina koji se izlučuju u urinu.

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od deset dana od dana prihvata.