Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji z GnRH): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko zagotovi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak ponedeljek;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 7 delovnih dneh.

ISKANJE NESPUŠČENIH MOD PRI PSU
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega testosterona;
2) Vbrizgamo 2 µg GnRH na kg telesne teže IM;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje testosterona 60 minut po dajanju zdravila.